Αμειψισπορά

Αμειψισπορά

Η φακή προσαρμόζεται στο σύστημα της αμειψισποράς (εναλλαγής καλλιεργειών) των χειμερινών ψυχανθών.
Συνιστώμενο σύστημα αμειψισποράς είναι να ακολουθεί σιτηρά μετά από 2 -3 χρόνια επειδή η καλλιέργειά της προκαλεί «κόπωση» του εδάφους.