Απομάκρυνση Ζιζανίων (Βοτάνισμα)

Απομάκρυνση Ζιζανίων (Βοτάνισμα)

Τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου το φυτό έχει αναπτυχθεί και ταυτόχρονα αναπτύσσονται και ζιζάνια τα οποία είναι απολύτως επικίνδυνα.
Για το λόγο αυτό απαιτείται η έγκαιρη απομάκρυνση των ζιζανίων προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση του καλλιεργούμενου φυτού. Τα πιο συνηθισμένα ζιζάνια είναι η βρούβα, η κολλιτσίδα (Gallium spurium) και η παπαρούνα (Papaver rhoeas).
Η αφαίρεση τους, το λεγόμενο βοτάνισμα, γίνεται με τα χέρια ή με σκαλιστήρι.