Σπορά

Σπορά

Ξεκινά συνήθως τον Νοέμβριο και πραγματοποιείται με σπαρτική μηχανή.
Ακολουθεί κυλίνδρισμα του εδάφους με κύλινδρο, προκειμένου να σφραγισθεί ο σπόρος στο έδαφος και να προστατευθεί από τυχόν επιδρομές εχθρών.
Το φυτό χρειάζεται περίπου 135 – 150 ημέρες για να ωριμάσει.