Διαλογή

Διαλογή

Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής προχωράμε στο επόμενο στάδιο που είναι η διαλογή.
Γίνεται μηχανικά με ειδικό καθαριστήριο, το οποίο απομακρύνει όλα τα ξένα σώματα (χώμα, ξερά φύλλα και πέτρες).