Συγκομιδή

Συγκομιδή

Περί τα τέλη Μαΐου ή αρχές – μέσα Ιουνίου (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) το φυτό βρίσκεται στη φάση της ωρίμανσης και είναι έτοιμο για συγκομιδή.
Η διαδικασία γίνεται με θεριζοαλωνιστική μηχανή (αυτή που συλλέγει τα σιτηρά – ειδικά προσαρμοσμένη).